Drie universiteiten uit de Verenigde Staten organiseren jaarlijks een positie voor een ‘Visiting Professorship of Flemish Studies’ in samenwerking met de VLIR en het departement Onderwijs en Vorming. Het gaat om:

  • The Peter Paul Rubens Chair for the History and Culture of the southern Low Countries van de University of California, Berkeley Campus
  • The Antoon Van Dyck Chair for the History and Culture of the Low Countries van de University of California, Los Angeles (UCLA)
  • The Peter Brueghel Chair of Flemish Studies for the History and Culture of the southern Low Countries van de University of Pennsylvania

De leerstoelen werden tussen 2003 en 2008 opgericht en kennen een gestaag succes. De VLIR stelde een beurtrol op, zodat afwisselend professoren of post-doctoraal onderzoekers uit verschillende Vlaamse universiteiten van deze leerstoelen kunnen gebruik maken. Zo ging in academiejaar 2016-2017 Koenraad Van Cleempoel (UHasselt) al naar Berkeley voor de Rubens-leerstoel, vertrekt Anne Winter (VUB) in april naar UCLA voor de Van Dyck-leerstoel. De VLIR besliste in maart voor te stellen dat tijdens het academiejaar 2017-2018 Violet Soen (KU Leuven) de Rubens leerstoel bekleedt in Berkeley, en dat Stef Craps (UGent) de Van Dyck leerstoel invult aan de UCLA. In het academiejaar 2018- 2019 is het de beurt aan UGent voor de Rubens-leerstoel, aan KU Leuven voor de Van Dyck-leerstoel en aan UAntwerpen voor de Bruegel-leerstoel.

De gastprofessoren trekken voor minstens 10 weken naar de VS, en verzorgen er cursus in de ‘Dutch Studies curriculum’ om cultuur, literatuur, geschiedenis en kunst uit de zuidelijke lage landen zichtbaar te maken. Ze verzorgen ook steeds een openbare lezing in een topic dat nauw aansluit bij hun onderzoeksdomein.

Terug