‚ÄčDe visitaties in het Vlaams hoger onderwijs worden, sinds december 2011, uitgevoerd door de Vlaamse Universiteiten en Hogescholenraad, cel Kwaliteitszorg (VLUHR KZ).
Alle opleidingen die worden gevisiteerd schrijven een zelfevaluatierapport. Daarna bezoekt een onafhankelijke commissie van experts de opleiding. Die commissie velt een oordeel over de opleiding aan de hand van de Generieke Kwaliteitswaarborgen uit het NVAO-accreditatiekader. Dit oordeel wordt openbaar gemaakt in het visitatierapport. Op basis van de visitatierapporten vragen de hogeronderwijsinstellingen een accreditatie aan bij de Nederland-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO).

De visitatierapporten aangeboden door VLIR (periode 1991 - 2012) kunnen worden opgevraagd bij het VLIR-secretariaat: administratie [at] vlir.be. 

De visitatierapporten aangeboden door VLUHR (vanaf december 2011) kunnen worden geraadpleegd op de website van VLUHR: klik hier.