Op de viering van 40 jaar VLIR, op maandag 5 december 2016, verzamelden meer dan 100 beleidsmakers uit de Vlaamse universiteiten en andere partners van de VLIR aan de prachtige lokalen van de Academie (KVAB) in de Hertogstraat in Brussel.VLIR-voorzitter Prof. Luc De Schepper heette iedereen welkom en opende het feest met te benadrukken dat de VLIR staat voor het ondersteunen van de Vlaamse universiteiten: ze brengt universiteiten samen, zoekt het gemeenschappelijke belang en vertolkt dit naar buiten toe. De universiteiten en a fortiori hun koepel zijn genetwerkte organisaties, zodat ook een variatie aan niet-universitaire partners cruciaal zijn voor het succes van de VLIR.

‚Äč


 Centraal op de viering stonden twee kritische lezingen, die uitdaagden om na de denken over de universiteit van de toekomst.
Prof. Emile Aarts schetste een beeld van de universiteit inde snelle (technologische) ontwikkelingen binnen de maatschappij.

Na de presentaties volgde een gesprek tussen beide sprekers en het publiek.

Een cruciaal thema was financiering: hoe langer hoe meer universitaire middelen worden buiten de overheid om verworven. Maar ook door de digitale beschikbaarheid van informatie en onderwijstechnologie (bv Watson) en het opnemen van onderzoek door ondernemingen verandert de rol van de universiteit.

Er werd op gewezen dat universiteiten andere keuzes kunnen maken en verschillende soorten gelijkwaardige profielen kunnen opnemen. Een grotere divergentie tussen universiteiten, bv sommige gericht op kleinschalig face-to-face-onderwijs terwijl andere intense banden tussen studenten-stagairs en technologische partners uitwerken, zou verrijkend kunnen zijn. De opdracht van de docent en zijn / haar verwachte competenties zullen schuiven over de dimensie autonomie – verantwoording aan stakeholders.

Eén ding is alvast zeker: de universiteit zal impact hebben, of ze zal niet zijn! Als afronding verwees VLIR-secretaris-generaal  Prof. RosetteS’Jegers naar de verwevenheid  tussen de geschiedenis van de VLIR, en de  politieke en socio-demografische ontwikkelingen  in de maatschappij. Ze beloofde de geschiedenis  van de VLIR verder in kaart te brengen via een  masterproeven-wedstrijd, een idee dat  gelanceerd werd door Jef Van der Perre, de  eerste secretaris-generaal van de VLIR.


Daarna genoot het gezelschap van een feestelijke receptie, de informele ontmoeting met collega’s en oude bekenden, begeleid door de frisse, dromerige life-muziek van de DadaWaves.

Sfeerbeelden kan u hier bekijken.