Het secretariaat Universitaire Ontwikkelingssamenwerking (VLIR-UOS) ondersteunt samenwerking tussen de Vlaamse universiteiten en hogescholen en partners in het Zuiden. De projecten zetten in op innovatieve antwoorden op mondiale en lokale uitdagingen.  

Meer informatie: www.vliruos.be.


Jonge onderzoekers in wetenschapslabo van een partneruniversiteit in Ethiopië - (c) Wannes Verbeeck


IUS-samenwerking met University of Limpopo, Zuid-Afrika - (c) Kristien Verbrugghen