Jaarlijks publiceert de VLIR het overzicht Statistische gegevens betreffende het personeel aan de Vlaamse universiteiten. Deze publicatie geeft inzicht in de opbouw en de evolutie van het personeelsbestand van de Vlaamse universiteiten, volgens categorie, wetenschappelijke discipline, geslacht, leeftijd, nationaliteit en anciënniteit. 

De bijkomende data (vb. nationaliteiten) en alle tabellen zijn in Excel te verkrijgen op het VLIR-secretariaat
(administratie [at] vlir.be).

De publicatie verschijnt jaarlijks in de maand november en bevat de gegevens van een telling die op 1 februari van datzelfde jaar is afgesloten.

Statistische gegevens betreffende het personeel aan de Vlaamse universiteiten, telling februari 2018: klik hier
.

Download (pdf):