VLIR

De Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) werd in 1976 opgericht als een instelling van openbaar nut. De VLIR is een autonoom overlegorgaan, gefinancierd door de universiteiten.
De VLIR heeft tot doel de dialoog en samenwerking tussen de Vlaamse universiteiten te bevorderen. In de schoot van de VLIR bereiden de universitaire vertegenwoordigers gemeenschappelijke standpunten voor in een reeks van domeinen gerelateerd aan de basisopdrachten en het beheer van hun instellingen. Zo fungeert VLIR als een belangrijke interface bij het tot stand komen van regelgeving en wettelijke omkadering van universitair onderwijs en onderzoek.

Universiteiten maken integraal deel uit van het bredere maatschappelijke weefsel. Samen zoeken zij oplossingen voor de uitdagingen die ons allen aanbelangen:

 

  • Zo hebben de vertegenwoordigers van de universiteiten in de VLIR maatregelen voorbereid rond de begeleiding van zowel de inkomende als de uitstromende student. 
  • De Vlaamse universiteiten werken samen rond de borging van de kwaliteit van hun onderwijs. 
  • VLIR werkgroepen buigen zich over de maatschappelijke valorisatie van onderzoek en de communicatie van onderzoeksresultaten naar alle relevante stakeholders. 
  • De Vlaamse universiteiten ontwerpen gemeenschappelijke maatstaven en actieplannen gerelateerd aan diversiteit en gelijke kansenbeleid voor hun studenten en personeel.
  • De VLIR is het forum waarop de Vlaamse universiteiten hun gezamenlijke strategieën inzake internationalisering bespreken. 

Samengevat is VLIR de plaats waar de bestuurders van de Vlaamse universiteiten onderling debatteren, van elkaar leren en gedeelde oplossingen zoeken voor hun gemeenschappelijke verantwoordelijkheden.

VLIR-UOS

VLIR-UOS is een gespecialiseerde afdeling van de Vlaamse Interuniversitaire Raad. VLIR-UOS krijgt financiering van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking en ondersteunt de wisselwerking tussen de Vlaamse hoger onderwijsinstellingen en hun partners in de derde wereld.

De VLIR-UOS middelen worden gebruikt om samenwerkingsprojecten in onderwijs en onderzoek op te starten. Zo draagt VLIR-UOS niet alleen bij tot de kwaliteit van het hoger onderwijssysteem in het Zuiden, maar versterkt ze ook de internationale outreach van onze Vlaamse universiteiten en hogescholen.

Meer informatie kan u hier vinden. 

Beleidsdomeinen

Het overleg tussen de universiteiten betreft de volgende thema's:
  • Onderwijs & Kwaliteitszorg
  • Onderzoek
  • Beheer & Administratie
  • Diversiteit & Sociaal Beleid
  • Internationalisering