8 maart 2016 - Universiteiten denken en doen

Wetenschappelijk onderzoek vertalen naar bedrijf en maatschappij

Wetenschappelijk onderzoek aan de Vlaamse universiteiten speelt zich niet af in ‘splendid isolation’, maar vloeit als kennis en talent door naar bedrijf en maatschappij.Op dit event kan u kennismaken met de vele vormen die de kruisbestuiving tussen onderzoek, onderneming en beleid aanneemt.

Een ontmoetingsdag voor:

  • bedrijven of hun koepelorganisaties die hun innovatiecapaciteit willen uitbouwen of versterken
  • onderzoeksdepartementen die hun banden met de niet-academische wereld willen intensiveren
  • overheidsadministraties en agentschappen die zich richten op de dienstverlening aan het bedrijfsleven

Gebalde presentaties en sprekende cases

Op dit event geen opeenvolging van langdradige uiteenzettingen maar bondige sessies en panelgesprekken waarin ondernemers en onderzoekers getuigen over hoe zij tot een wederzijdse versterking van de innovatiecapaciteit komen.

Iedere deelnemer ontvangt een handige brochure die uw organisatie wegwijs maakt in het innovatie-instrumentarium en de daarmee verbonden contactpunten.

Afsluiten doen we met een bruisend netwerkmoment waarop u bij een hapje en een drankje volop de gelegenheid krijgt contacten te leggen.

Op het programma

  • een kennismaking met de Technology Transfer Offices, die dieper ingaan op hun ondersteuning van de samenwerking tussen onderzoekers & bedrijven.
  • een verkenning van de opportuniteiten van Europese instrumenten en programma’s voor samenwerking tussen bedrijfsleven en universiteiten.
  • persoonlijke getuigenissen van werkgevers en doctoraatshouders die actief zijn in het bedrijfsleven over het belang van universitaire opleidingen en het opleiden van de ‘kenniswerkers van morgen’.
  • een inkijk in het Vlaams beleid rond Economie, Wetenschap en Innovatie door Vlaams Minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport Philippe Muyters.
  • Het volledige programma vindt u hier.

Praktische informatie

Het event vindt plaats op dinsdag 8 maart 2016 van 13u tot 17u in het Vlaams Parlement in Brussel.

De toegang tot het event is gratis maar registratie is verplicht (registreren kan tot 25/02/2016). Het inschrijvingsformulier vindt u hier terug.

We kijken er naar uit u te mogen verwelkomen!