Contactpersoon: Danielle Gilliot

Tot 2012 waren de Vlaamse universiteiten verplicht om de kwaliteit van het onderzoek en de werking van de onderzoeksraden achtjaarlijks extern te laten beoordelen. Deze opdracht stond beschreven in het Besluit van de Vlaamse regering van 8 september 2000 betreffende de financiering van de Bijzondere Onderzoeksfondsen aan de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap (BOF-besluit), dat opgeheven werd op 31 december 2012. Volgens het nieuwe BOF-besluit dat ingegaan is op 1 januari 2013, zal de Vlaamse minister, bevoegd voor het wetenschapsbeleid, in 2018 en vervolgens vijfjaarlijks de werking van de onderzoeksraden met betrekking tot het beheer van de Bijzondere Onderzoeksfondsen laten doorlichten, met oog voor de effectiviteit en efficiëntie van die fondsen, de meerwaarde er van en de bijdrage die ze leveren aan het onderzoeksbeleid. Daarbij wordt onderzocht wat de plaats is van het BOF in het Vlaamse onderzoeksbeleid.

De evaluatie van het onderzoeksmanagement heeft twee keer plaatsgevonden op initiatief van de VLIR:
 • evaluatie onderzoeksmanagement 2010
 • evaluatie onderzoeksmanagement 2004

Evaluatie onderzoeksmanagement 2010

Verloop van de evaluatie 
In februari 2010 installeerde de VLIR een commissie van externe deskundigen om de kwaliteit van het onderzoeksmanagement en de werking van de onderzoeksraden van de Vlaamse universiteiten te beoordelen. De externe commissie, onder het voorzitterschap van Prof. R. Reneman (Universiteit Maastricht), vormde haar oordeel op basis van de zelfevaluatiedossiers van de Vlaamse universiteiten en een gemeenschappelijk standpunt over het overheidsbeleid. Daarnaast voerde de commissie gesprekken met de verantwoordelijken voor het onderzoeksbeleid van elke universiteit en met vertegenwoordigers van de Vlaamse overheid en de administratie. De bevindingen, conclusies en aanbevelingen bundelde de commissie in een openbaar rapport dat op 9 december 2010 aan de rectoren werd overhandigd.

Samenstelling van de commissie
 • prof. Robert S. Reneman, Universiteit Maastricht (voorzitter)
 • prof. Karel F. Wakker, Technische Universiteit Delft
 • prof. Aafke Hulk, Universiteit Amsterdam en Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS)
 • dr. Barend van der Meulen, Rathenau Instituut

Betrokken universiteiten
 • Katholieke Universiteit Brussel
 • Katholieke Universiteit Leuven
 • Universiteit Antwerpen
 • Universiteit Gent
 • Universiteit Hasselt
 • Vrije Universiteit Brussel

Rapport Evaluatie Onderzoeksmanagement
De bevindingen van de commissie werden gepubliceerd in het rapport 'Beoordeling van de kwaliteit van het onderzoeksmanagement van de Vlaamse universiteiten'.

Evaluatie onderzoeksmanagement 2004

Opdracht
Naar aanleiding van het Besluit van de Vlaamse regering van 8 september 2000 betreffende de financiering van de Bijzondere Onderzoeksfondsen (BOF) aan de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap (gewijzigd op 24 januari 2003) en op vraag van toenmalig minister van Onderwijs en Vorming, mevrouw Vanderpoorten, heeft de VLIR een commissie van externe deskundigen de opdracht gegeven om de kwaliteit van het onderzoeksmanagement van de Vlaamse universiteiten te beoordelen.

De VLIR installeerde de externe commissie op 8 februari 2004. De commissie heeft het onderzoeksmanagement van de zes Vlaamse universiteiten en de werking van de onderzoeksraden beoordeeld. Zij steunde hiervoor op de door de universiteiten aangeleverde informatie, zowel via zelfevaluatierapporten als via gesprekken op 10 en 11 mei 2004. De commissie legde haar bevindingen, conclusies en aanbevelingen vast in een rapport dat op 14 september 2004 namens de commissie door de commissievoorzitter aan de VLIR werd aangeboden.

Samenstelling van de commissie
 • Dr. Reinder J. van Duinen, president European Science Foundation, oud-voorzitter NWO (voorzitter)
 • Prof. dr. Douwe D. Breimer, rector, Universiteit Leiden
 • Prof. dr. Aafke Hulk, decaan faculteit Geesteswetenschappen, Universiteit van Amsterdam
 • Prof. dr. Arie Rip, hoogleraar, Universiteit Twente

Betrokken universiteiten

 • Katholieke Universiteit Brussel
 • Katholieke Universiteit Leuven
 • Limburgs Universitair Centrum
 • Universiteit Antwerpen
 • Universiteit Gent
 • Vrije Universiteit Brussel

Visitatierapport
De bevindingen van de commissie werden gepubliceerd in het rapport 'Beoordeling van de kwaliteit van het onderzoeksmanagement van de Vlaamse universiteiten'.

Lees ook
Het voorwoord van rector A. Oosterlinck, VLIR-voorzitter in 2004