Het uitbouwen van een hoogwaardige onderzoeks- en innovatieomgeving geeft de universiteiten draagvlak voor hun onderwijs en hun maatschappelijke rol. Binnen de VLIR toetsen de universiteiten hun onderzoeks- en innovatiebeleid met elkaar af, formuleren ze gemeenschappelijke standpunten en bereiden ze adviezen voor over het beleid van de Vlaamse en Europese overheden met betrekking tot het wetenschappelijk onderzoek en innovatie.

De werkgroep Onderzoek en innovatie groepeert de onderzoeksverantwoordelijken van de universiteiten en de overheid en coördineert de werkzaamheden binnen het onderzoeksbeleid. Het overleg neemt de financieringskanalen van onderzoek en innovatie onder de loep en zoekt onder meer naar afstemming rond de onderzoeks- en innovatieparameters in verdeelsleutels, zoals voor de verdeling van de Bijzondere en Industriële Onderzoeksfondsen. Naast de financiële aspecten bespreekt de werkgroep ook de statuten van onderzoekers, de mogelijkheden om gezamenlijke doctoraten af te leveren, de internationalisering en maatschappelijke valorisatie van onderzoek. Een aantal specifieke thema's worden verder uitgediept in afzonderlijke werkgroepen.

Werkgroepen

 

  • Gezaghebbend panel VABB-SHW
  • werkgroep Doctoral Schools
  • werkgroep EU Research
  • werkgroep VLIR & CRef EU Research
  • werkgroep Onderzoek en innovatie
  • werkgroep RDM (Research Data Management) en Open Science
  • werkgroep Statuut jonge onderzoekers
  • werkgroep TTO (Tech Transfer Offices)
  • werkgroep Wetenschap, ethiek en integriteit
  • ad hoc werkgroep Dual Use
  • ad hoc werkgroep Wetgeving dierproeven

 

Publicaties

Contactpersonen