Onderwijs is een centraal element in de missie van de Vlaamse universiteiten. Binnen de VLIR plegen de universiteiten overleg over het onderwijsbeleid dat ze binnen hun instellingen voeren. De werkgroep Onderwijs coördineert deze werkzaamheden.
Via de VLIR stroomlijnen de universiteiten ook de banden met de andere partners die het hogeronderwijsbeleid bepalen: de Vlaamse overheid, de minister van Onderwijs, de studenten, de Vlaamse hogescholen, Europese spelers, het secundair onderwijs, middenveldorganisaties.

Onderwijs
Enkele van de vragen die door de werkgroepen worden behandeld zijn: Hoe kan het opleidingsaanbod worden geoptimaliseerd? Waar is nood aan nieuwe opleidingen? Wat is de optimale structuur en studieduur van masteropleidingen en hoe zit het met het aanbod voor opleidingen voor een internationaal publiek? Hoe flexibel moeten de leerwegen van studenten zijn? Hoe worden nieuwe studenten in hun overgang van het secundair onderwijs naar het hoger onderwijs begeleid? Wat te denken van technologische ontwikkelingen zoals MOOC’s.

Kwaliteitszorg

‚ÄčDe universiteiten investeren al heel wat jaren systematisch in de evaluatie en verbetering van hun opleidingen. Tot voor kort waren alle opleidingen onderworpen aan een extern systeem van terugkerende beoordelingen of visitaties die dan leidden tot een formele accreditatie. Sedert medio 2015 echter werden deze visitaties on hold gezet en wordt gewerkt aan een systeem van instellingsaccreditatie waarbij de universiteiten moeten aantonen dat zij zelf ten volle kunnen instaan voor de borging van hun kwaliteit. Dit betekent een grote vooruitgang in het kwaliteitsdenken maar vergt ook heel wat ontwikkelwerk dat, waar mogelijk, gezamenlijk binnen de VLIR wordt aangepakt.

Artsopleiding: Interuniversitaire Niveautest.
De universiteiten verenigen zich in een commissie om aanvragen voor gelijkwaardigheid van buitenlandse artsendiploma's gezamenlijk te behandelen. De bevoegde overheidsdienst NARIC vraagt immers voor alle aanvragen voor erkenning van diploma's buiten de EER om een advies aan de universiteiten. Vernieuwingen op dit vlak kunnen verstrekkende gevolgen hebben voor mensen met een buitenlands diploma en worden dan ook grondig bestudeerd. Artsen met een diploma van buiten de EER wiens diploma niet of slechts gedeeltelijk wordt erkend, kunnen deelnemen aan een examen Interuniversitaire Niveautest Opleiding Arts, waarna ze toelating kunnen krijgen om zich in een bepaalde fase van de Vlaamse opleiding Geneeskunde in te schrijven aan een universiteit naar keuze.

Meer info: klik hier.

Werkgroepen

  • Centrale IJkingstoetscommissie
  • Interuniversitaire commissie Niveautest opleiding arts
  • werkgroep Kwaliteitszorg
  • werkgroep Lerarenopleiding
  • werkgroep Onderwijs
  • werkgroep Opleidingsaanbod
  • werkgroep Vluchtelingendossiers
  • ad hoc werkgroep Engelse vertalingen

Contactpersonen

Marleen Bronders en Isabelle Melis