Doe meer met je masterproef!

 

De universiteit is als instelling voor onderzoek en hoger onderwijs een belangrijke speler in de maatschappij. Vele veranderingen lopen langs haar, denk maar aan mei ‘68 of Tiananmen.

Wanneer universiteiten hun krachten dan bundelen, wat levert dat op? Wij dagen je uit om je masterproef te maken over deze boeiende biotoop.

VLIR-Masterproefprijs voor een verdienstelijke masterproef over interuniversitaire samenwerking

 

Naar aanleiding van haar 40ste verjaardag wil de VLIR onderzoek stimuleren naar haar geschiedenis, de rol van interuniversitaire samenwerking, haar impact op universiteiten, politieke besluitvorming of regelgeving. Daarvoor zet de VLIR een masterproefprijs op, die in 3 jaarlijkse edities uitgereikt zal worden aan studenten die een verdienstelijke masterproef schreven over, of met substantiële aandacht voor, de interuniversitaire samenwerking in brede zin. De prijs bestaat uit een bedrag van 1000 euro voor elke editie. De VLIR zal verdienstelijk werk publiek maken.

Voor wie? Studenten aan een Vlaamse universiteit die in de academiejaren2017-18, 2018-19 of 2019-20 een masterproef afronden over het thema.

Waarover? Er wordt aangemoedigd het themabreed te interpreteren, met kernvragen als: Hoe wordt interuniversitaire samenwerking beïnvloed door haar politieke en maatschappelijke context? En op welke manier heeft interuniversitaire samenwerking impact op het beleid en de samenleving?

Verschillende invalshoeken en aspecten van interuniversitaire samenwerking komen in aanmerking:

-       Alle domeinen waarop interuniversitaire samenwerking mogelijk is, kunnen de focusvormen: onderwijsbeleid, onderzoeksbeleid, financiering, universitaire ontwikkelingssamenwerking, universitair beheer, personeel, sociale zaken,diversiteit, internationalisering,…

-       De interuniversitaire samenwerking kan bekeken worden in geschiedkundig perspectief, als een internationale vergelijking, beleids- of communicatie-analyse, als case-study,…

-       De masterproef kan focussen op de werking en methodes van de interuniversitaire samenwerking zelf, of de wisselwerking tussen enerzijds de interuniversitaire samenwerking en anderzijds één van de universiteiten, de overheid, de regelgeving, het maatschappelijke middenveld en dergelijke.

Wanneer? Editie 1 van de prijs wordt uitgereikt in het najaar van 2018, editie 2 volgt in het najaar van 2019, en editie 3 wordt uitgereikt in het najaar van 2020.

Jury? De jury bestaat uit 2 actieve leden binnen de VLIR (van verschillende universiteiten en met verschillende functies), 2 ex-leden van de VLIR-raad, en staat onder voorzitterschap van de secretaris-generaal van de VLIR.

Meer info? bij je promotor of bij jo.breda@vlir.be

De oproep vindt u hier.
Een eerste verkenning rond de oprichting van de VLIR
uit het VLIR-jaarverslag van 2017 vindt u hier.