De Lerende Netwerken van VLIR zijn platformen waar informatie wordt gedeeld, nieuwe regelgeving wordt toegelicht, beleidsthema's worden uitgediept. De Lerende Netwerken richten zich, afhankelijk van het opzet en thema, tot experts verbonden aan de Vlaamse universiteiten, beleidsmakers, overheidsadviseurs, medewerkers van koepelorganisaties, ...
Thema's die reeds aan bod kwamen zijn: staatssteun, loopbaanontwikkeling, Nagoya Protocol.