Een sterke internationale gerichtheid is eigen aan een academische setting. Internationalisering in wetenschap, onderwijs en dienstverlening staat dan ook erg hoog op de agenda van de universiteiten, die – naast tal van eigen acties en initiatieven passend bij hun specifieke instellingsbeleid – ook gezamenlijk krachtdadiger willen kunnen optreden op dit terrein. Sinds eind 2014 komen daartoe de vijf vicerectoren of beleidsverantwoordelijken Internationalisering samen in een VLIR-werkgroep Internationalisering. Deze groep werkt in eerste instantie aan voorstellen voor meer efficiënte internationaliseringsstructuren en verstrekt, vanuit een duidelijke visie op wat de universiteiten samen kunnen doen op dit vlak, beleidsadviezen inzake internationalisering aan de rectoren.

Werkgroepen

    • werkgroep Internationalisering
    • werkgroep Internationale onderzoekers
    • ad hoc werkgroep Mensenrechtencharter

Contactpersoon