Werkgroep Internationalisering

Contactpersoon: Bernadette Allaert  

Opdracht
Een sterke internationale gerichtheid is eigen aan een academische setting. Internationalisering in wetenschap, onderwijs en dienstverlening staat dan ook erg hoog op de agenda van de universiteiten, die – naast tal van eigen acties en initiatieven passend bij hun specifieke instellingsbeleid – ook gezamenlijk krachtdadiger willen kunnen optreden op dit terrein. Sinds eind 2014 komen daartoe de vijf vicerectoren of beleidsverantwoordelijken internationalisering samen in een hervormde VLIR-Werkgroep Internationalisering. Deze groep werkt in eerste instantie aan voorstellen voor efficiëntere internationaliseringsstructuren en verstrekt, vanuit een duidelijke visie op wat de universiteiten samen kunnen doen op dit vlak, tevens beleidsadviezen inzake internationalisering aan de rectoren.

Samenstelling
Voorzitter
Peter Lievens, KU Leuven

Leden
Jacqueline Couder, Vrije Universiteit Brussel
Frederik De Decker, Universiteit Gent
An Descheemaeker, KU Leuven
Leen Lambrechts, Universiteit Hasselt
Filip Lardon, Universiteit Antwerpen
Romain Meeusen, Vrije Universiteit Brussel
Jean-Michel Rigo, Universiteit Hasselt
Piet Van Hove, Universiteit Antwerpen
Mieke Vanherreweghe, Universiteit Gent