Weet waar je staat, voor je naar de unief gaat


De IJkingstoets is een hulp bij de overgang van het secundair naar het academisch onderwijs: aan de hand van meerkeuzevragen krijgt de student een beeld van zijn/haar wiskundige en wetenschappelijke vaardigheden en kennis in verhouding tot het verwachte instapniveau van de bacheloropleiding.

De IJkingstoets wordt georganiseerd door de Vlaamse universiteiten.

www.ijkingstoets.be