De VLIR-werkgroep Gelijke kansen stelt op regelmatige basis een stand van zaken van het gelijkekansenbeleid aan de Vlaamse universiteiten op. 
De Vlaamse universiteiten ontwikkelden de voorbije jaren immers een brede waaier aan initiatieven om hun diversiteitsbeleid om te zetten in concrete acties. 

Het rapport leest ook als een uitnodiging om op Vlaams niveau blijvend na te denken over een (gezamenlijk) gelijkekansenbeleid. Het formuleert een aantal aanbevelingen om te komen tot een duurzame verankering van het diversiteitsbeleid.

Rapport Gelijke kansen, editie 2018: klik hier.

De eerdere edities van het rapport zijn beschikbaar als download: