De website www.belgica-uitwisselingen.be is een gemeenschappelijk project van VLIR en ARES (Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur). De website bevat informatie over Erasmus Belgica, het uitwisselingsprogramma van het Prins Filipfonds. Via dit programma worden uitwisselingen georganiseerd tussen Vlaamse, Waalse en Brusselse onderwijsinstellingen. Het gaat om uitwisselingen van minimum 3 maanden en maximum 1 academiejaar. Er zijn twee soorten Erasmus Belgica-uitwisselingen: Erasmus Belgica voor studie en Erasmus Belgica voor stage.