Dossiers en adviezen

 

Recente berichten

 

 • VLIR Lerend netwerk Loopbaanontwikkeling - 22/06/2018

  Op vrijdag 22 juni 2018 vond het eerste Lerend netwerk Loopbaanontwikkeling plaats, een initiatief van het VLIR-secretariaat. De vijf Vlaamse universiteiten deelden met elkaar hun lopende en toekomstige initiatieven over loopbaanontwikkeling, met bijzondere aandacht voor missie, visie en uitdagingen.

  De presentaties tonen aan dat veel initiatieven specifiek gericht zijn op jonge onderzoekers en gefinancierd worden met de specifieke OJO-middelen van de Vlaamse overheid. Maar het is ook duidelijk dat er voor het zelfstandig academisch personeel (ZAP) en het administratief-technisch personeel (ATP) aan onze universiteiten nog heel wat groeipotentieel is inzake loopbaanontwikkeling.

  Het VLIR-secretariaat plant in het najaar alvast een vervolg op dit lerend netwerk. LEES MEER

 • VLIR Lerend netwerk Staatssteun - 19/06/2018

  Op 19 juni 2018 organiseerde VLIR voor de tweede keer het Lerend netwerk Staatssteun. Met dit Lerend netwerk wordt getracht overleg te faciliteren tussen de overheid, de universiteiten en de hogescholen.
  Tijdens deze editie konden 32 deelnemers luisteren naar de presentatie van Maarten Sileghem, afdelingshoofd van de Afdeling Innovatiesteun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) over de impact van staatssteun op de samenwerking tussen onderzoeksorganisaties en bedrijven.
  Van Sarah Dello valorisatieadviseur van Tech Transfer UGent kregen de deelnemers inzage in enkele concrete casestudies van de UGent met betrekking tot staatssteun.
  Katleen Janssen van de juridische dienst LRD gaf een presentatie over de werkwijze en ervaring van de KU Leuven.

  Tot slot hebben meerdere VLAIO-medewerkers enkele prangende vragen beantwoord die bij de diverse instellingen hoger onderwijs leven.

  Bij deze wenst de VLIR nogmaals de sprekers en deelnemers te danken voor de aanwezigheid en de boeiende interacties. LEES MEER

 • Doorgeven studentengegevens naar scholen - 09/04/2018

  Universiteiten ontvangen regelmatig de vraag van scholen of ze de studieresultaten van hun ex-leerlingen mogen ontvangen. Deze informatie wensen scholen te gebruiken om hun huidige leerlingen te informeren over de slaagkansen alsook om potentiële leerlingen aan te trekken. Dergelijke vragen kunnen niet zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokken studenten.

  Indien universiteiten op het verzoek van de scholen wensen in te gaan dan dienen ze aan elke student afzonderlijk toestemming te vragen of zij akkoord gaan dat hun studieresultaten aan hun vorige school worden meegedeeld. De universiteit kan expliciete toestemming vragen aan de student bij inschrijving. Enkel in die gevallen kan de vraag positief worden beantwoord.

  Het Kenniscentrum Onderwijs en Vorming geeft aan de instellingen van het leerplichtonderwijs inzicht in het studietraject en in de studieresultaten van de eigen voormalige leerlingen via de databundel. De databundel is een omvangrijk geaggregeerd rapport waarin allerhande cijfermateriaal ter beschikking wordt gesteld via de beveiligde portaalsite ‘Mijn Onderwijs’.

  Ook bij de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die van kracht gaat op 25 mei 2018 zal expliciete toestemming van de betrokkene vereist zijn.

  Omgekeerd mogen ook universiteiten enkel leerlingengegevens ontvangen van de scholen mits de uitdrukkelijke toestemming van de betrokken leerlingen. Universiteiten wensen deze informatie te ontvangen om zo informatie over hun studieaanbod aan potentiële studenten te verstrekken. LEES MEER

 • Van elke euro maken de universiteiten er zes - 22/12/2017

  Voor de allereerste keer werd de economische impact van de Vlaamse universiteiten onderzocht. BiGGAR Economics becijferde dat de universiteiten voor elke euro die de overheid aan hen besteedt, 6 euro bijdragen tot de Vlaamse economie. “Deze cijfers bewijzen dat de overheid meer vertrouwen moet hebben in de universiteiten”, zegt Herman Van Goethem, voorzitter van de VLIR (Vlaamse Interuniversitaire Raad).

  Dat universiteiten relevant zijn, zal zowat iedereen wel erkennen. Met hun 32.000 medewerkers en 125.000 bachelor- en masterstudenten nemen ze een wezenlijke plaats in de Vlaamse maatschappij in. De overheid zorgt voor een uitgebreide werkingstoelage (de eerste geldstroom) en financiert ook fondsen voor fundamenteel en toegepast onderzoek (de tweede en derde geldstroom). Maar hoe groot is de return die Vlaanderen en bij uitbreiding Europa krijgt? Slagen de universiteiten er in om meer terug te geven aan de maatschappij dan dat ze van die maatschappij krijgen? LEES MEER

 • De Vlaamse universiteiten, dat zijn meer dan 32 000 personen die het beste van zichzelf geven - 30/11/2017

  Anno 2017 zorgen de vijf Vlaamse universiteiten samen voor 25 441,75 voltijdse arbeidsplaatsen (32 194 personen). Dit is een lichte stijging die zich doorzet doorheen de afgelopen jaren. De groei is hoofdzakelijk toe te schrijven aan een verhoging van op competitieve wijze verworven onderzoeksmiddelen. Dit zijn hoofdzakelijk privé -en overheidsmiddelen die op competitieve wijze worden verworven om aan onderzoek te kunnen doen. Het gaat om financiering die de personeelsleden van de universiteiten uit diverse nationale en internationale fondsen weten te verwerven zoals BOF, FWO of Europese projecten. Aansluitend bij deze trend laat het aantal postdoctorale onderzoekers de grootste stijging zien.

  De jaarlijkse VLIR-publicatie ‘Statistische gegevens betreffende het personeel aan de Vlaamse universiteiten’ geeft inzicht in zowel de opbouw als de evolutie van het personeelsbestand van de Vlaamse universiteiten, volgens categorie, wetenschappelijke discipline, geslacht, leeftijd, nationaliteit en anciënniteit.

  De publicatie ‘Statistische gegevens betreffende het personeel aan de Vlaamse universiteiten’ is hier te vinden. Het boek en de tabellen in Excel kunnen opgevraagd worden via administratie@vlir.be.
  LEES MEER