‚ÄčDe universiteiten proberen hun beleid in te passen in een model van diversiteit. Zij combineren een inclusief diversiteits- en sociaal beleid, zowel voor studenten als personeel, met een specifiek gelijkekansenbeleid gericht op doelgroepen (studenten met een migratieachtergrond, werkstudenten, studenten met financiële moeilijkheden,...) en gericht op specifieke thema’s (gender, functiebeperkingen).


Het beleidsdomein omvat het diversiteitsbeleid én het studentenbeleid. Door hun studentgerichte invalshoek voegen de studentgerichte diensten een extra dimensie toe aan het beleid van de hogeronderwijsinstellingen. De studentgerichte diensten omvatten verschillende diensten die de instroom naar en de slaagkansen in het hoger onderwijs mee ondersteunen. Zij verkennen ook de uitstroommogelijkheden naar de arbeidsmarkt.

Binnen de VLIR overleggen de universiteiten over hun diversiteits- en sociaal beleid: ze wisselen informatie en goede praktijken uit, stemmen af, formuleren adviezen.Het interuniversitair overleg binnen dit domein komt tot stand in drie VLIR-werkgroepen: de werkgroep Gelijke kansen, de werkgroep Sociale voorzieningen voor studenten (SOVO) en de werkgroep Studieloopbaanbegeleidng: instroom, doorstroom en uitstroom (SIDU). Deze werkgroepen behandelen thema's die nauw bij elkaar aansluiten en hebben ook met elkaar gemeen dat ze het universitaire beleid vanuit het perspectief van de student bekijken.Naast de drie voornoemde werkgroepen is er binnen dit beleidsdomein ook nog een VLIR High Tech Level Task Force Gender actief.

Werkgroepen

    • werkgroep Gelijke kansen
    • werkgroep SIDU (Studieloopbaanbegeleiding)
    • werkrgoep SOVO (Sociale voorzieningen voor studenten)
    • ad hoc werkgroep High Level Taskforce Gender

Publicaties

Congres