The English version can be found here.

Op initiatief van de VLIR- werkgroep Gelijke Kansen hebben in de voorbije maanden acht werkgroepen – in dialoog met vluchtelingen - onderzocht hoe de universiteiten kunnen bijdragen aan de integratie van vluchtelingen, hetzij door universitaire studies, hetzij als academisch personeel. Wij konden hierbij rekenen op medewerking van talrijke stakeholders, o.a. de Jonge Academie, de Vereniging van Vlaamse Studenten en de Koninklijke Vlaamse Academie van België. Het project wordt gesponsord door de Koning Boudewijn Stichting.

Op dinsdag 24 april werden de eerste bevindingen besproken op het colloquium Investeren in vluchtelingen: de rol van de universiteiten. Meer dan 100 deelnemers bogen zich in het Paleis der Academiën over de uitdagingen waarvoor vluchtelingen zich geplaatst zien wanneer zij starten met een studie of, willen instromen als student of academicus aan een Vlaamse universiteit. In acht rondetafels werkten personeel en studenten van hogeronderwijsinstellingen, diensten en middenveldorganisaties betrokken bij de integratie van vluchtelingen en bij het hoger onderwijs, aan concrete aanbevelingen.

Het project is nog niet afgerond, maar de tussentijdse documenten die door de rondetafels opgesteld werden, kan u opvragen via Jo Breda. Hieronder kan u een overzicht van de thema's van de rondetafels vinden:

OVERZICHT THEMA’S RONDE TAFELS

1. Informatie en outreaching
Hoe krijgen de instellingen beter zicht op de (potentiële) instroom, karakteristieken en verwachtingen van de doelgroep? En hoe vinden vluchtelingen / nieuwkomers vlotter en overzichtelijker informatie over de diverse mogelijkheden die universiteiten te bieden hebben?

2. Sociale dienstverlening
Inclusief waar mogelijk, doelgroepgericht waar nodig: humanitaire hulp, studiefinanciering, studentenvoorzieningen, psychosociale ondersteuning, statutaire drempels, …

3. Erkenning van competenties en kwalificaties
De procedures zijn lang, soms duur, en weinig transparant. Hoe werkt het gezamenlijke initiatief van VLIR en NARIC in de praktijk? Hoe kunnen deze trajecten verder versneld en vereenvoudigd worden? Kunnen we lessen trekken uit buitenlandse voorbeelden?

4. Voortrajecten I
Toelatingsbeleid, studiekeuzebegeleiding, taalverwerving, flexibele (gecombineerde) trajecten, … Hoe kunnen vluchtelingen sneller instromen? Waar botst men op decretale beperkingen?

5. Voortrajecten II en reguliere opleidingstrajecten
Welke ondersteunende diensten verhogen de slaagkansen van vluchtelingen? Welke sociale en interculturele competenties hebben docenten nodig?

6. Inzet van studenten bij de integratie van student-vluchtelingen
Buddywerking, tutoraat en mentoring, studenteninitiatieven, … Wat kunnen studenten samen met hun onderwijsinstelling doen om vluchtelingen te ondersteunen? Wie neemt welke rol op en welke zijn belangrijke randvoorwaarden?

7. (7+8)Uitstroom naar de arbeidsmarkt en academische loopbanen
Zijn er na het diploma nog obstakels in de uitstroom naar werk? (loopbaanbegeleiding, alternatieven voor bijkomende diploma’s, vrij verkeer, …) Welke partnerships kunnen beter werken? Welke specifieke faciliteiten zijn wenselijk voor academici die vluchteling zijn? (specifieke beurzen, brugprogramma’s voor academici, internationale solidariteitsnetwerken, …)