Op de VLIR-VLHORA Studiedag van 2 december 2013 met als thema 'hoe omgaan met vertrouwelijke informatie' analyseerden Ruth Stokx (KULeuven) en Luc Faes (Arteveldehogeschool) het juridisch kader. Ze klaarden de begrippen 'beroepsgeheim' en 'discretieplicht' uit en legden de link met de privacywetgeving en openbaarheid van bestuur. De voorbeelden uit de hogeronderwijspraktijk maakten de materie ook voor niet-juristen toegankelijk.

 

In haar welkomstwoord benadrukte Micheline Scheys, secretaris-generaal van het Departement  Onderwijs en Vorming, dat er niet voor alle situaties pasklare antwoorden zijn. De sprekers formuleerden niettemin een aantal adviezen waarmee de instellingen aan de slag kunnen.

 
 

 

Een eigen afweging en interpretatie blijven nodig, al of niet in overleg met collega's en diensthoofd. De brochure biedt houvast!  

 

Brochure en presentatie

De brochure kan besteld worden via:

Download hier de presentatie:

In het voorjaar worden er regionale workshops georganiseerd. Vragen en suggesties kunnen bezorgd worden aan conny.devolder@vlir.be

Enkele adviezen

  • Meng geen onderwijsverstrekkende en hulpverlenende taken, zeker niet binnen studiebegeleiding.
  • Noem een persoon niet "vertrouwenspersoon" als deze persoon enkel door discretieplicht gebonden is. (Ombudspersonen en zorgcoördinatoren hebben discretieplicht, geen beroepsgeheim)
  • Baken af welke de noodzakelijke informatiestromen zijn in hulpverleningsprocessen. Enkel de meest noodzakelijke personen moeten betrokken zijn.
  • Voor personen met discretieplicht die in nauw contact komen met vertrouwelijke gegevens wordt best een deontologische code opgemaakt, of wordt een aparte, te ondertekenen vertrouwelijkheidsclausule voorzien.
  • Voorzie binnen de instellingen expliciet manieren waarop casuïstiek besproken kan worden.