Contactpersoon Universitair Beheer & Administratie: Els Titeca

Algemeen

De universiteiten staan in interactie met diverse externe stakeholders en worden geconfronteerd met belangrijke governance vraagstukken alsook met dezelfde uitdagingen als waar de maatschappij vandaag de dag in zijn geheel voor staat. De universiteiten creëren dan ook gepaste antwoorden op interuniversitair niveau om hun maatschappelijke opdracht zo optimaal mogelijk uit te voeren door efficiënt beheer van middelen en inzet van haar personeel. De VLIR is o.a. het forum waar de universitaire topambtenaren debatteren, interageren, van elkaar leren, samenwerken en gedeelde oplossingen formuleren binnen dit beleidsdomein. Dit resulteert vaak in adviezen ten aanzien van de Vlaamse, Federale en Europese overheden.

Thema's

Het interuniversitaire overleg binnen dit domein komt tot stand in diverse VLIR Werkgroepen waaronder de Werkgroep Universitair Beheer en Administratie (UBA), de Commissie Financiële Directeuren, de Commissie Personeel en de Ad hoc Werkgroep Personeelsstatistieken. Deze werkgroepen behandelen thema's die nauw bij elkaar aansluiten en hebben met elkaar gemeen dat ze het universitaire beleid vanuit een beheersmatig perspectief bekijken. Tegelijkertijd hebben de werkgroepen elk een heel specifiek werkterrein en benadering, hetgeen zich tevens weerspiegelt in de organogrammen van de instellingen.

Werkgroepen in dit domein

  • De VLIR-Werkgroep Universitair Beheer en Administratie (UBA) groepeert twee vertegenwoordigers per universiteit die instaan voor de bedrijfsvoering van de instelling als rechtspersoon. 
  • De commissie financiële directeuren groepeert de financiële directeuren van de universiteiten. 
  • De commissie personeel groepeert de personeelsdirecteuren van de universiteiten.
  • De ad hoc werkgroep personeelsstatistieken zorgt voor de jaarlijkse verzameling en de verwerking van statistische gegevens omtrent het personeelsbestand aan de Vlaamse universiteiten.