De VLIR Interuniversitaire Niveautest Diploma Arts wordt per 1 juni 2019 stopgezet.
Artsen die via NARIC een gedeeltelijke gelijkwaardigheid ontvingen en hun studies wensen verder te zetten, kunnen zich tot één van de Vlaamse faculteiten Geneeskunde richten voor een aangepast traject. Voor meer informatie, raadpleeg deze websites:

- Universiteit Antwerpen: www.uantwerpen.be/nl/faculteiten/geneeskunde-gezondheidswetenschappen/
- Vrije Universiteit Brussel: gf.vub.ac.be/
- Universiteit Gent: www.ugent.be/ge/nl
- KU Leuven: med.kuleuven.be/nl

 

*   *   *

Academische erkenning van buitenlandse artsendiploma's - noodzakelijke stappen
 1. NARIC-Vlaanderen
  Bent u arts met een diploma van buiten de Europese Economische Regio? Wilt u met dit diploma in Vlaanderen aan de slag als arts? Hiervoor moet uw diploma erkend worden als gelijkwaardig aan het Vlaamse artsendiploma. Een eerste noodzakelijke stap in het aanvragen van de erkenning bestaat uit het voorleggen van uw dossier bij NARIC-Vlaanderen (National Academic Recognition Information Center). Dit is een afdeling van het ministerie van Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.
 2. Bij negatieve beslissing: het VLIR-examen Interuniversitaire Niveautest Artsopleiding 
  Als NARIC-Vlaanderen uw diploma niet erkent, kunt u als tweede stap bij de VLIR deelnemen aan het examen: Interuniversitaire Niveautest Artsopleiding. Met dit examen onderzoekt de VLIR-commissie welke studieduurverkorting u kunt krijgen als u het Vlaams diploma van arts wilt behalen. Alle Vlaamse universiteiten zijn betrokken bij de organisatie van het examen. Na het examen verneemt u in welke studiefase van de Vlaamse opleiding tot arts u kan starten. U kunt vrij kiezen aan welke universiteit u zich inschrijft.

Het examen Interuniversitaire Niveautest Artsopleiding

De VLIR organiseert het examen twee keer per academiejaar: in mei en in november.

Het volgende examen heeft plaats op maandag 6 mei 2019 (schriftelijk) en maandag 20 mei 2019 (mondeling) in de lokalen van de VLIR.
 1. Schriftelijk en mondeling 
  Het examen bestaat uit twee delen: een schriftelijk examen (multiple choice) en een mondeling examen. Beide delen legt u af in het Nederlands. Als u slaagt voor het schriftelijk examen, mag u deelnamen aan het mondeling examen.
 2. Het examenreglement 
  Alle informatie over de organisatie en het verloop van het examen vindt u in het examenreglement. U leest dit best grondig na, om alles te weten over: de manier van beoordeling, uw examenkansen, ...
  Download examenreglement: klik hier.

Voorbeeldvragen

Om een idee te krijgen van de opzet van het examen, kan u een document met voorbeeldvragen downloaden (klik hier). Deze voorbeeldvragen geven een beeld van de vragen die u zal krijgen bij het schriftelijk examen. Het schriftelijk examen bevat multiple choice-vragen. Er is telkens slechts één juist antwoord.

Inschrijven ?

Wilt u zich inschrijven voor het examen ? Download het formulier: klik hier.

Het dossier bevat volgende documenten:

 1. een kopie van uw artsdiploma en/of verwante diploma's,
  + een beëdigde vertaling als het diploma niet in het Nederlands, Frans, Engels of Duits is opgesteld
 2. een kopie van de gevolgde opleidingsonderdelen en stages met de puntenlijst,
  + een beëdigde vertaling als deze informatie niet in het Nederlands, Frans, Engels of Duits is opgesteld
 3. uw curriculum vitae, inclusief relevante werkervaring (zelf op te stellen in het Nederlands, Frans, Engels of Duits),
 4. een bewijs van voorlegging van uw dossier bij NARIC-Vlaanderen.
Wie reeds met een diplomacontract aan één van de Vlaamse faculteiten Geneeskunde ingeschreven is, kan zich niet meer inschrijven voor de Interuniversitaire Niveautest Diploma Arts. Deelname dient voorafgaand een de inschrijving te gebeuren.

Het schriftelijk examen heeft plaats op maandag 6 mei 2019.
Het mondeling examen heeft plaats op maandag 20 mei 2019.
Uw dossier bezorgt u ten laatste op dinsdag 30 april 2019, samen met het ingevulde inschrijvingsformulier per post aan de VLIR, t.a.v. Isabelle Melis, Ravensteingalerij 27, 1000 Brussel.