• Vacature Secretaris-generaal - 15/06/2017

  De VLIR is op zoek naar een nieuwe Secretaris-Generaal. De functiebeschrijving vindt u hier. LEES MEER

 • Vlaamse meesters blijven ambassadeurs - 05/04/2017

  Onder de noemer Rubens-, Van Dyck- en Bruegel- leerstoel kunnen jaarlijks drie professoren uit een Vlaamse universiteit een aantal maanden als gastprofessor aan de slag in Amerika. Het initiatief is een samenwerking tussen de Vlaamse universiteiten, het departement Onderwijs en Vorming, en enkele topuniversiteiten in de VS.

  De gastprofessoren trekken voor minstens 10 weken naar de VS, en verzorgen er cursus in de ‘Dutch Studies curriculum’ om cultuur, literatuur, geschiedenis en kunst uit de zuidelijke lage landen zichtbaar te maken. Ze verzorgen ook steeds een openbare lezing in een topic dat nauw aansluit bij hun onderzoeksdomein.
  LEES MEER

 • Academische diplomatie in Denemarken - 05/04/2017

  In het kader van de Belgische staatsbezoeken, is er steeds vaker ook plaats voor academische diplomatie. Logisch, gezien de maatschappelijke betekenis van hoger onderwijs en onderzoek. Het bezoek aan Denemarken van de Koning en de Koningin der Belgen van vorige week hield eveneens een academisch event in, waar Belgische en Deense rectoren, vice-rectoren, vertegenwoordigers van koepelorganisaties en overheden aan deelnamen. De delegaties konden onder andere kennis maken met Skylab, een innovatief faciliteitencomplex voor studenten van de Technical University of Denmark (DTU) en wisselden ideeën uit rond Higher education, challenges and responses in facing the diversity of our societies. LEES MEER

 • Hernieuwd Gezaghebbende Panel blijft zorgen voor erkenning onderzoeksoutput sociale en humane wetenschappen - 05/04/2017

  Op 31 maart 2017 keurde de Vlaamse Regering de nieuwe samenstelling goed van het Gezaghebbende Panel (GP). Het Panel bestaat uit 18 professoren die  verantwoordelijk zijn voor het wetenschappelijk beheer van het Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand voor de Sociale en Humane Wetenschappen (VABB-SHW). De leden van het Panel worden telkens voor hernieuwbare perioden van vier jaar aangesteld. Er wordt steeds gestreefd naar een disciplinaire vertegenwoordiging die breed genoeg is om de verschillende (clusters van) disciplines binnen de sociale en humane wetenschappen te dekken.

  Dankzij het VABB-SHW wordt de specifieke onderzoeksoutput van de sociale en humane wetenschappen erkend, gevaloriseerd en kan ze bijdragen tot een onderbouwde verdeling van onderzoeksmiddelen tussen de Vlaamse universiteiten. De publicatiepatronen in de SHW verschillen immers van deze in de natuur- en biomedische wetenschappen, met onder meer een groter belang van boeken. Aangepaste parameters om deze output in kaart te brengen zijn dus nodig.
  LEES MEER

 • Vlaams-Britse rectorenconferentie in de maak rond Brexit - 05/04/2017

  De Brexit zou grote gevolgen kunnen hebben in de Europese academische wereld: één op vijf ‘Horizon 2020’-projecten wordt door Britten gecoördineerd en 28% van de mobiele EU-studenten gaat naar het VK. De Vlaamse rectoren maken zich sterk de goede banden tussen hun universiteiten en de Britse te behouden. Daarvoor wordt alvast een ontmoeting gepland met Universities UK, de tegenhangen van de VLIR aan de overkant van het kanaal. LEES MEER